Coronavirus / COVID-19

Sundt Air følger nøye med på utviklingen knyttet til  Coronavirus / COVID-19 utbruddet, og gjennomfører ikke flyvninger til høy risiko områder.

The European Union Aviation Safety Agency (EASA) har utsetdt anbefalinger for operatører for å redusere riskiko for spredning av COVID-19. Vi i Sundt Air følger disse anbefalingene sammen med anbefalingene fra Folkehelse Instituttet og Norske helse myndigheter.

Våre piloter og kabinpersonale har fått prosedyrer å følge dersom en passasjer ombord viser symptomer på akutte luftveisinfeksjoner og samtidig har vært i områder med utbredt spredning, eller i kontakt med personer som potensielt er smittet med COVID-19 eller med personer som har kommet fra områder med utbredt spredning innen 14 dager før de har fått symptomer.

Du kan lese EASA sine fullle anbefalinger her:  https://ad.easa.europa.eu/ad/2020-02R2

EASA overvåker utviklingen rundt utbruddet og er i dialog med WHO, ICAO, EC og  EC DG SANTE. De siste anbefalingene fra WHO, ECDC og ICAO skal derfor vurderes i sammenheng med EASA sine råd.

Du kan lese de siste WHO situasjonsrapporter herhttps://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

Norske helse myndigheter sine anbefalinger : Helsedirektoratet og Folkehelse Instituttet.