Vedlikehold og modifisering prosjekter

Sundt Air Teknisk Avdeling tilbyr alt fra planlagte eller uskedulerte inspeksjoner, til store og komplekse modifisering prosjekter for special mission (NAV AID Flight Inspection, Kystvakt , Maritime Surveillance og  Luftambulanse). Sundt Air har erfaring med store strukturelle modifikasjoner, Drop tube installasjoner, Special Mission Pod, Avionics modifikasjoner og interiør oppgraderinger. Under har vi satt opp noen referanseprosjekter.

 

Utvalgte modifisering prosjekter

UNIFIS 3000 NAV AID Flight Inspection system

In Citation Latitude Flight Inspection Aircraft --- Sundt Air sin egen Design og STC

Rockwell Collins, Proline 21 ADS-B og Synthetic Vision oppgradering

I King Air B200 --- Rockwell Collins STC

Raisbeck, Crown Wing Lockers installation

I King Air B200 --- Raisbeck STC

Advent eABS digital Anti-Skid System installasjon

I King Air B200 --- Første enhet på EASA registrering med Advent STC

SeaHunter 8000 Mission Management System

Maritime Surveillance Fly --- Sundt Air sin egen Design og STC ---Spesialtilpasset Mission Pod installasjon --- Centex Aerospace HALO 250 Conversion Kit --- 920 lbs Gross Weight Increase --- Centex STC

UNIFIS 3000 NAV AID Flight Inspection System

I King Air 350 Flight Inspection Fly --- Sundt Air` sin egen Design og STC

SeaHunter 8000 Mission Management System

I King Air 350ER Maritime Surveillance Aircraft --- Sundt Air sitt eget Design og STC --- Spesialtilpasset Mission Pod installasjon --- Drop tube installasjon for bruk av sensor bøyer

Lifeport Tandem Plus

Dual stretcher inkl. spesialtilpasset medisinsk utstyr installasjon i King Air 350 Air Luft ambulanse--- Lifeport STC