Andøya Space og Sundt Air Holding etablerer et felles droneselskap

Andøya Space og Sundt Air Holding går sammen om en nyetablering på dronesiden for å spisse kompetansen og øke konkurranseevnen i fremtidens marked.  Det nye selskapet skal hete Tiepoint og skal eies 50/50 av Andøya Space AS og Sundt Air Holding AS (Sundt).

– Tiepoint vil bli en sterk aktør innenfor det europeiske dronemarkedet på komplekse og avanserte droneoperasjoner med tyngre droner, sier den nye lederen Mats Mikalsen Kristensen som kommer fra stillingen som Vice President Unmanned i Andøya Space.

Andøya Space og Sundt Air har gjennom en årrekke samarbeidet tett om forskjellige droneprosjekt innen maritim overvåkning, sertifisering og ombygging av droner. Nå tas dette samarbeidet til et nytt nivå: Andøya Space Unmanned skilles ut fra Andøya Space AS og går inn i et fellesforetak sammen med Sundt Air Holding AS.

 

Vekst innen droner

– Vi har hatt en meget god vekst på dronefeltet de siste årene, sier Ketil Olsen, konstituert administrerende direktør i Andøya Space. – For å spisse kompetansen ytterligere beholder vi nå alt av måldroner og undervisning i Andøya Space, mens den kommersielle sivile delen skilles ut og går inn i det nye foretaket med Sundt.

– Tiepoint vil naturlig nok ha solid forankring på Andøya selv om vi rent fysisk også skal etablere oss på Geiteryggen i Skien, forteller Mats Mikalsen Kristensen, som vil lede nyetableringen. –  Dette er på ingen måte slutten på droneeventyret i Andøya Space.

Riktig tidspunkt for samarbeid

Andøya Space er en ledende droneaktør og har lang erfaring med avanserte operasjoner innenfor både det sivile og militære markedet, og leverer også operativ støtte til beredskapsenheter. Sundt Air er på sin side ledende på maritim overvåkning med bemannede fly. I fremtiden er det forventet at større droner vil ta over mer og mer av denne typen overvåkning, samtidig som kravene til sertifisering av droner vil bli de samme som for fly.

Kombinasjonen av kompetanse og kapasitet, på dronesiden fra Andøya og flyovervåkning fra Sundt Air, gjør at et felles foretak vil stå usedvanlig sterkt til å levere fremtidens løsninger for luftbåren overvåkning, kartlegging og inspeksjonstjenester.

– Som ledene aktør innen Maritim overvåkning med fly i Norske og Danske farvann ser vi det som strategisk viktig å og inngå et samarbeide med Andøya Space for å imøtekomme dagens og morgendagens behov. Andøya og Sundt har som målsetting å bli en sterk og kompleks leverandør av overvåkningstjenester fra forskjellige plattformer, sier Tor Bratli, CEO i Sundt Air.

Om Sundt Air Holding

Sundt Air Holding AS er selskap som invester i luftarts-relatere virksomheter.  Selskapet er 100% eier av selskapene Sundt Air AS, Sundt Air Management AS, Sundt Air Executive Handling AS. Selskapet har også betydelige eierandeler i Pegasus Helicopter AS, Aviation Engeniering AS og Nor Aviation Eiendom AS. Datterselskapet Sundt Air ble etablert i 1997 og er et norsk selskap som driver oppdragsflyving for næringsliv, politikere og privatpersoner med fly som i hovedsak eies av selskap tilhørende norske næringlivstopper, samt kystovervåkning og inspeksjons flyvninger med egne spesialtilpassede fly.

Om Andøya Space

Andøya Space er et norsk selskap innen aerospace. Selskapet setter forskere i stand til å utforske atmosfæren ved hjelp av raketter, ballonger, ubemannede fly og avanserte bakkebaserte instrumenter, og ingeniører i stand til å teste ut ny teknologi innenfor aerospace og forsvar. Andøya Space utdanner og inspirerer neste generasjon forskere og ingeniører, og arbeider nå for å etablere en europeisk oppskytningsbase for små satellitter i Norge.