11 møter i 8 land på 5 dager med privatfly

Sundt Airs forretningsfly gir de travleste en enorm effektivitet når det virkelig gjelder.

Tenk deg at et selskap skal presentere en ny produktlinje. Konsernledelsen har 11 møter i 8 forskjellige land verden rundt. Hvor mye tid og ressurser krever det? Selskapet som benyttet business jet fra det norske privatflyselskapet Sundt Air brukte 5 dager. Effektiviteten og tidsbesparelsen ved bruk av forretningsfly kan være omfattende, ifølge Geir Jensen, Accountable Manager i Sundt Air. – Jeg har blant annet tjenestegjort som pilot på denne type reise selv. På en slik tur er alt tilrettelagt og planlagt av oss på forhånd. Alt fra catering, til transport og overnatting er lagt til rette, og justeres underveis med ett mål for øye – å gjøre reisen så komfortabel, effektiv og enkel som mulig.

Skreddersydd verdensturné med business jet – raskt inn, raskt ut, raskt videre

En tur med Sundt privatfly går slag i slag. Flyet går tidlig om morgenen. Avgang er i øyeblikket døra lukkes bak siste deltaker. Frokost, lunsj og middag inntas i komfortable flyseter. Neste møte forberedes underveis. Alle kan delta i plenum og snakke uforstyrret uten tanke på diskresjon eller sensitive opplysninger. Biler står parat like utenfor rullebanen for dør til dør transport. Fly klargjøres til neste take-off mens møtene avholdes. Reisen samkjøres som tannhjulene i et urverk – og om det blir rusk i maskineriet, er en servicemedarbeider til enhver tid tilgjengelig for alt fra å justere reiserute, til å notere vinvalget til middagen. – Med 2 møter om dagen har du plutselig 8 høyt lønnede personer som får gjennomført 10-11 møter over hele verden på 5 dager. Skulle du utført den samme operasjonen med rutefly ville du kanskje måtte bruke opp mot 3 uker – om ikke noe uforutsett skjer. I tillegg kommer utgiftene og ulempene ved å unnvære de samme 8-10 personene i tidsrommet de blir borte, sier Jensen.

placeholder

Grunner til å velge business jet

Rekkevidde

- nå enkelt områder med lite eller ingen kommersiell luftfart

Sikkerhet

- velegnet til transport av sensitivt eller viktig utstyr

Fleksibilitet

- rask responstid ved uforutsette hendelser, kriser eller nye muligheter som dukker opp

Diskresjon

- møter og diskusjon rundt sensitiv informasjon lar seg gjøre mens man er i luften

Kommunikasjon

- kontakt og kommunikasjon med kontoret under hele flighten, kan være essensielt om det dreier seg om en situasjon som endrer seg raskt.

Forutsigbarhet

- rundt 3 % av kommersielle flighter kanselleres og over 25% er forsinket.

Tidsbesparelse

- ingen annen reisemåte kommer i nærheten hva gjelder hurtighet og fleksibilitet

Privatflyet – arbeidsverktøyet som vinner tid og krefter i din favør

Tid er penger, sa Benjamin Franklin. Få føler dette hardere på kroppen enn de aller travleste. Når hvert øyeblikk er dyrbart, handler suksess ofte mindre om øyeblikkene der alt klaffer, og mer om situasjonene hvor ting ikke helt går på skinner.   Evne til fleksibilitet, å kunne justere planer etter uforutsette hendelser, å ikke måtte vente på ting utenfor din kontroll og – ikke minst – spare tid, energi og overskudd der du kan, er ofte det som holder hjulene i gang i det lange løp. Mange sammenlikner leie av VIP-fly og business jet med prisen på rutefly. Ifølge Geir Jensen er det litt som om en snekker skulle sammenlikne prisen på firmabil med månedskort på bussen. – Om du ser på den effektiviteten vi tilbyr, og setter det opp mot hva det koster per time å holde en konsernledelse på reisefot med timelønn og øvrige utgifter, så blir ofte våre tjenester relevant for mange, forklarer han. Han forteller at fleste av Sundt Airs kunder bruker privatfly som et arbeidsverktøy – et hjelpemiddel som lar en firmaeier eller en konsernledelse med veldig travle dager takle høyt arbeidspress. – Mange har i perioder et reisemønster som er så ekstremt at de rett og slett ikke klarer seg uten, for ikke å snakke om å ha et privat- og familieliv ved siden av.  

Om du ser på den effektiviteten vi tilbyr, og setter det opp mot hva det koster per time å holde en konsernledelse på reisefot med timelønn og øvrige utgifter, så blir ofte våre tjenester relevant for mange
– Geir Jensen, Accountable Manager, Sundt Air

Our fleet

Sundt Air gjør business jet enkelt

Med lang erfaring og en variert stall av fly kan Sundt Air dekke alle behov for privatfly eller business jet. Det hele handler om bruksområdet, hvor langt du skal fly og dine ønsker rundt komfort, ifølge Jensen. Du trenger kanskje ikke fly ett av de største eller flotteste flyene. Kanskje gjør det deg ikke noe å bøye deg litt når du beveger deg til og fra setet, og dermed ikke trenger stand-up kabin – ett godt eksempel på komfortkrav som kan gjøre oppdraget rimeligere. – Vi har mange typer fly med forskjellige egenskaper, størrelser og prisklasser. Å benytte privatfly trenger ikke være avskrekkende dyrt, det avhenger av hva du ønsker og har bruk for, forklarer Jensen.