Category: News

Coronavirus / COVID-19

Sundt Air følger nøye med på utviklingen knyttet til  Coronavirus / COVID-19 utbruddet, og gjennomfører ikke flyvninger til høy risiko områder.