Category: Uncategorized @no


Vedlikehold og modifisering prosjekter

Sundt Air Teknisk Avdeling tilbyr alt fra planlagte eller uskedulerte inspeksjoner, til store og komplekse modifisering prosjekter for special mission (NAV AID Flight Inspection, Kystvakt , Maritime Surveillance og  Luftambulanse). Sundt Air har erfaring med store strukturelle modifikasjoner, Drop tube installasjoner, Special Mission Pod, Avionics modifikasjoner og interiør oppgraderinger. Under har vi satt opp noen referanseprosjekter.